Predrag Todorovič, dr.med.

Ambulanta za žilno kirurgijo

Strokovna področja in specializacije
Žilna kirurgija

Zaposlitev
Honorarni sodelavec Kirurškega sanatorija Rožna dolina

Poklicna pot
Leta 1970 diplomiral na Medicinski fakulteti v Beogradu. Specialistični izpit iz splošne kirurgije opravil leta 1976 na Kirurški kliniki Univerzitetnega Kliničnega centra v Ljubljani. 

Zaposlen na Inštitutu za srčno žilna obolenja na Dedinju – Beograd od leta 1977 do leta 1997. Med letom 1999 in 2002 je bil zaposlen na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice v Slovenj Gradcu. Njegovo ozko strokovno področje je kirurgija venskega ožilja. Zaposlen v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina od leta 2002.