prof.dr. Vinko Pavlovčič, dr.med.

Ambulanta za ortopedijo

Strokovna področja in specializacije
Ortopedija

Zaposlitev
Honorarni sodelavec Kirurškega sanatorija Rožna dolina

Poklicna pot
Leta 1966 diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani, specializacijo iz ortopedije opravil v Ljubljani leta1975. Leta 1992 si je pridobil naziv doktorja znanosti z doktorsko disertacijo: Patogenetski mehanizmi prerojenega eqinovarusa.

Od leta 1970 je zaposlen na Ortopedski kliniki Univerzitetnega Kliničnega centra v Ljubljani. Od leta 1997 do leta 2008 predstojnik Ortopedske klinike. Njegovo ožje strokovno področje je kirurgija kolenskega in kolčnega sklepa. S Kirurškim sanatorijem Rožna dolina sodeluje od leta 1998.