dr. Mark Mušič, dr.med.

Ambulanta za abdominalno kirurgijo

Strokovna področja in specializacije
Abdominalna kirurgija

Zaposlitev
Univerzitetni Klinični center Ljubljana
Honorarni sodelavec Kirurškega sanatorija Rožna dolina

Poklicna pot
Leta 1997 diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leta 2003 opravil specializacijo iz splošne kirurgije. Leta 2005 obranil magistrsko nalogo, 2011 pa doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv toplotnih dražljajev na odziv srčno-živčnega sistema razlike med spoloma.

Od leta 1998  zaposlen na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice v Novem mestu, od leta 2009 pa na Oddelku za abdominalno kirurgijo Univerzitetnega Kliničnega centra v Ljubljani. Dodatno se je izobraževal predvsem na področju laparoskopske kirurgije debelega črevesa. S Kirurškim sanatorijem Rožna dolina sodeluje od leta 1998.