Mirta Matić, dr.med.

Ambulanta za lasersko dermatokirurgijo

Strokovno področje in specializacija
Plastična kirurgija

Zaposlitev
Kirurški sanatorij Rožna dolina

Poklicna pot
Diplomirala na Medicinski fakulteti Zagrebškega vseučilišća. Leta 1995 opravila specializacijo iz splošne kirurgije v Univerzitetnem Kliničnem centru v Ljubljani.

Dodatno se je izobraževala na področju plastične kirurgije doma in v tujini. Njeno ožje področje delovanja je estetska in laserska kirurgija. Od leta 2003 zaposlena v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina.