prof.dr. Rok Vengust, dr.med.

Ambulanta za ortopedijo

Strokovna področja in specializacije
Ortopedija

Prof. dr. Rok Vengust, rojen 5.7.1967 je diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1993. Leta 2000 je opravil specializacijo iz Ortopedije. Od 2006 je vodje oddelka za kirurgijo hrbtenice na Ortopedski kliniki UKC v Ljubljani. Je redni profesor za predmet Ortopedija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, vodja razširjenega strokovnega kolegija za Ortopedijo pri MZ in član mednarodnih strokovnih združenj Eurospine, AO Spine in SEG (Spine Experts Group).

Ukvarja se z operativnim zdravljenjem hrbtenice in je poglobljeno specializiran za operacije degenerativnih bolezni hrbtenice, posebej pri starostnikih ter vnetij in tumorjev hrbtenice. V klinično prakso je kot prvi v državi in širše uvedel več kirurških metod. Mednje sodijo vertebroplastika, različni pristopi (TLIF, ALIF in AxialLIF) pri zatrditvah hrbtenice, osteotomije hrbtenice ter samostojen zadnji pristop pri operacijah ekstraduralnih tumorjev in vnetij hrbtenice. S področja Ortopedije in kirurgije hrbtenice je objavil 32 originalnih prispevkov, objavljenih v mednarodnih revijah, med drugim je tudi avtor univerzitetnega učbenika. Organiziral je več mednarodnih simpozijev s področja kirurgije hrbtenice, na številnih domačih in mednarodnih srečanjih je bil vabljeni predavatelj.

Več si lahko preberete na prof.dr.Rok Vengust dr. med.