Posredovanje informacij o bolniku

Informacije o bivanju pri nas in o zdravstvenem stanju bolnikov so tajne in jih posredujemo le osebam, ki jih bolniki ob sprejemu sami izberejo in pooblastijo.

Obveščanje svojcev o počutju bolnikov radi prepuščamo bolnikom samim.

Vsak bolnik, ki bo sprejet v Kirurški sanatorij Rožna dolina, mora navesti pooblaščene osebe, ki lahko prejmejo informacije o njegovem zdravstvenem stanju. Bolnik izpolni obrazec, na katerem navede pooblaščene osebe, prejme pa tudi posebno kodo, s katero se bodo pooblaščene osebe predstavile osebju Kirurškega sanatorija Rožna dolina. Brez izpolnjenih omenjenih pogojev, informacij o bolnikovem zdravstvenem stanju ne bodo prejeli.