19. 12. 2012

Kirurški sanatorij Rožna dolina je pridobil mednarodno akreditacijo AACI

Kirurški sanatorij Rožna dolina je prva zasebna bolnišnica v Sloveniji, ki mu je akreditaciji na osnovi standarda AACI, ki temelji na standardu NIAHO (National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations), podelil mednarodni akreditacijski certifikat za sistem zagotavljanja kakovostne in varne skrbi za paciente. 

Po zahtevah standarda AACI mora bolnišnica izkazovati razvoj in kontinuirano izboljševanje kakovosti zdravstva in varnosti pacientov v bolnišnicah. Standardi pa se nanašajo tudi na splošno varnost zaposlenih, pacientov in ostalih obiskovalcev bolnišnic. 

Predpogoj pridobitve mednarodnega akreditacijskega certifikata je, da bolnišnica že deluje v skladu z izvajanjem in vzdrževanjem učinkovitega sistema kakovosti , ki se nanaša na njegovo razvijanje, izvajanje in vzdrževanje. V samem procesu presoje so mednarodni presojevalci ugotavljali ali Kirurški sanatorij Rožna dolina deluje v skladu s standardi AACI na vseh nivojih in področjih svojega delovanja.

Mednarodna akreditacija AACI pa je tudi pot do mednarodne uveljavitve Kirurškega sanatorja Rožna dolina, saj sedaj izpolnjuje vse pogoje za mednarodno izmenjavo pacientov.