Naročanje na pregled z napotnico

Osebni podatki

Podatek je potreben za povratno obveščanje o potrditvah, spremembah in opozorilih v zvezi z naročeno storitvijo.
Podatek je potreben za hitro obveščanje o potrditvah, spremembah ali opozorilih v zvezi z naročeno storitvijo.
Podatek je potreben za vodenje čakalnega seznama v skladu Zakonom o pacientovih pravicah, za pravilno dodelitev interne številke pacienta ter za preprečevanje nepooblaščenega naročanja v tujem imenu

Podatki o vašem pregledu