Naročanje

Naročanje osebno na recepciji Kirurškega sanatorija Rožna dolina
Naročanje preko e-pošte
Naročanje po telefonu
Naročanje preko portala e-zdravje
Naročanje po pošti

Splošne uredbe (EU)

Na podlagi Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov vas dodatno obveščamo, da je pri naročanju prek Kirurškega sanatorija upravljalec podatkov, ki bodo pridobljeni iz sistema eNapotnica, ali ki jih boste sporočili, Kirurški sanatorij Rožna dolina d.o.o., ki ima imenovano tudi pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, dostopno na e-naslovu ljubica.stojmenovic@ksrd.si ali na telefonu ++386 (0)1 477 94 15.Podatki se od vas ali iz sistema eNaročanje pridobivajo zato, da se lahko zagotovi uvrstitev v zakonsko določen čakalni seznam in kasneje zagotovi izvedba željene zdravstvene oskrbe (vodenje zdravstvene dokumentacije in izdaja računa ali informativnega obračuna). Podatki se redoma ne posredujejo tretjim osebam, razen pogodbenim obdelovalcem pri vzdrževanju računalniškega sistema, če je to izjemoma neizogibno potrebno, avtomatizirano odločanje ter profiliranje pa se ne izvaja. Brez osnovnih podatkov izvedba zdravstvene storitve ni možna. Kot posameznik, na katerega se nanašajo pridobljeni podatki, imate tudi pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu v primeru kršitve varstva osebnih podatkov, pravico do seznanitve z vašimi osebnimi podatki ter pravico do ugovora, izbrisa, popravka, omejitve obdelave ter prenosljivosti podatkov. Podatki so del vaše redne zdravstvene dokumentacije in se hranijo enako dolgo kot vaša zdravstvena dokumentacija, podatki v čakalnem seznamu pa v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah pet let od izvedbe zdravstvene storitve oziroma črtanja s čakalnega seznama. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je zapisana v Zakonu o pacientovih pravicah in Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.«.

V Kirurškem sanatoriju Rožna dolina smo pričeli z e-naročanjem pacientov v naše ambulante.

Za naročanje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja pripravite vašo 13 mestno številko e-napotnice in vašo številko zdravstvenega zavarovanja (KZZ).


Istočasno vas seznanjamo, da s predajo vaših osebnih podatkov soglašate z začasnim vpogledom v vaše osebne podatke navedene na e-napotnici. Z zaključkom postopka obravnave pri informatorju preneha veljati tudi začasna pravica do vpogleda v vaše osebne podatke. V primeru naročanja v koncesijsko ambulanto je potrebno napotnico predložiti izvajalcu zdravstvene dejavnosti v določenem roku po njeni izdaji:

  • najpozneje naslednji dan, če je na napotnici označena stopnja nujnosti »nujno«,
  • v petih dneh, če je označena stopnja nujnosti »zelo hitro«,
  • v 14 dneh, če je stopnja nujnosti »hitro« ali »redno«.

Svojim pacientom omogočamo vse vrste naročanja.

Za učinkovito naročanje na zdravstvene storitve na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti so odgovorni izvajalci, zdravstveni delavci oziroma zdravstveni sodelavci in pacienti.

Naročanje osebno z obiskom Kirurškega sanatorija Rožna dolina

Osebno naročanje poteka na recepciji Kirurškega sanatorija Rožna dolina vsak delovni dan od 7.30 do 19.00 ure in vsako soboto med 8.00 in 12.00 uro.

Naročanje preko e-pošte

Na pregled v Kirurški sanatorij Rožna dolina d.o.o. se lahko naročite tudi preko e-pošte recepcija@ksrd.si. Zaradi varnosti podatkov vas prosimo, da preko e-pošte komunicirate z nami samo z osnovnimi podatki. Od vas potrebujemo ZZZS številko, ki jo najdete na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja  in 13 mestno številko e-napotnice. Zaradi povečanega števila e-pošte vam bomo odgovorili najkasneje v roku treh dni.

Če koristite naročanje preko e-pošte in nam sporočate podatke o zdravstvenem stanju ali druge posebne kategorije osebnih podatkov, vam priporočamo, da e-poštno sporočilo sami programsko šifrirate ter nam po ločeni poti pošljete geslo za odpiranje.

Naročanje po telefonu

Telefonsko naročanje se po Pravilniku o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah zagotovlja v okviru ordinacijskega časa, in sicer najmanj dve uri na dan. V Kirurškem sanatoriju smo vam na razpolago vsak delovni dan od 7.30 do 19.00 ure in vsako soboto med 8.00 in 12.00 uro. Telefonska številka za naročanje je ++386 (0)1 477 94 00 interna številka 1. Ker se je v zadnjem letu število klicev zelo povečalo, se bo vaš klic, v primeru da se vam operater ne bo javil, zabeležil kot neodgovorjeni klic. Klic vam bomo vrnili do konca delovnega dne na številko, ki se nam bo izpisala na zaslonu.

Portal e-zdravje

Elektronsko naročanje poteka prek sistema eNaročanje. Vrste zdravstvenih storitev, za katere Kirurški sanatorij Rožna dolina zagotavlja eNaročanje je določil Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) v šifrantu vrst zdravstvenih storitev.Na portalau e-zdravje: https://zvem.ezdrav.si/domov vam je na razpolago informacija glede storitev, ki jih Kirurški sanatorij Rožna dolina opravlja v okviru pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje.

Naročanje po pošti

V primeru, da želite naročilo izvesti z dostavo svoje dokumentacije in podatkov preko navadne pošte vas prosimo, da vso dokumentacijo pošljete na naslov:


Kirurški sanatorij Rožna dolina d.o.o.
Rožna dolina cesta IV/45
1000 Ljubljana
Slovenija

ZZZS brošura - Narocanje na zdravstvene storitve z napotnico, čakalne dobe in vodenje čakalnih seznamov