Obvestilo o video nadzoru

OBVESTILO O VIDEONADZORU OBVESTILO ZUNANJIM OSEBAM PO TRETJEM ODSTAVKU 76. ČLENAZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (Uradni list RS, št. 163/2022,ZVOP-2) GLEDE IZVAJANJA VIDEONADZORA NA OBMOČJU, PROSTORIHIN OBJEKTIH PODJETJA KIRURŠKI SANATORIJ ROŽNA DOLINA D.O.O.

Upravljavec, ki izvaja videonadzor: Kirurški sanatorij Rožna dolina d.o.o., Cesta IV/45, Rožna dolina, 1000 Ljubljana Matična številka: 5966809000, davčna številka: SI 97626031 Kontaktni telefon: +386 1 477 9400, e-naslov: info@ksrd.si

Odgovorna oseba za obvestilo zunanjim osebam glede obdelave osebnih podatkov videonadzornega sistema: Ljubica Stojmenović, mag. prav.;

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer – DPO): Ljubica Stojmenović mag. prav, tel. št.: 01/477 – 9410 , e pošta: ljubica.stojmenovic@ksrd.si Namen izvajanja videonadzora:

Videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja na območju, objektu in prostorih družbe Kirurškega sanatorija Rožna dolina d.o.o. , skladno z določbo 1. odstavka 77. in 1. odstavka 78. členaZVOP-2 ter določbo 1c. točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR; Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema: Pooblaščene osebe v podjetju Kirurški sanatorij Rožna dolina d.o.o., skladno s sklepi o uvedbi videonadzora; Informacija o prenosu videoposnetkov v tretje države: Posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države; Obdobje hrambe posnetkov videonadzornega sistema: do 30 dni; Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema: Posameznik, ki se prepozna n aposnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera ima pravico do: - dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanašana osebo na posnetku, - popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema), - ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema, - prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka). Informacija o pravici do vložitve pritožbe: Pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko podate na naslov Pooblaščene osebe za varstvo podatkov, na naslov: Kirurški sanatorij Rožna dolina d.o.o. – Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Cesta IV/45, Rožna dolina, 1000 Ljubljana ali na e naslov: ljubica.stojmenovic@ksrd.si Nujnost zagotovitve osebnih podatkov oz. privolitev v video nadzor oz. snemanje: Osebna privolitev ni potreba zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora; Posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor; Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: ni Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: ni Kontaktni podatki pooblaščene osebe: Ljubica Stojmenović, mag. prav., tel 01/477 – 9410, e pošta:ljubica.stojmenovic@ksrd.si Neobičajne nadaljnje obdelave: nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja; zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja; posnetki videonadzornega sistema se hranijo 1 leto od trenutka nastanka posnetka ob upoštevanju načel iz 5. člena Splošne uredbe.