prof.dr. Vojko Flis, dr.med.

Ambulanta za žilno kirurgijo

Strokovna področja in specializacije
Žilna kirurgija

Zaposlitev
Univerzitetni Klinični center Maribor
Honorarni sodelavec Kirurškega sanatorija Rožna dolina

Poklicna pot
Diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1979. Specialistični izpit iz splošne kirurgije je opravil leta 1983, v letu 2011 pridobil naziv doktorja znanosti in bil izvoljen v izrednega profesorja.

Zaposlen na Kirurški kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru od leta 1983. Je predstojnik oddelka za žilno kirurgijo in strokovni vodja Kirurške klinike Univerzitetnega Kliničnega centra v Mariboru. Na področju operativnega zdravljenja krčnih žil sodeluje s Kirurškim sanatorijem Rožna dolina od leta 2009