mag. Mateja Blažič Maležič, dr.med.

Ambulanta za okulistiko

Strokovna področja in specializacije
Okulistika

Zaposlitev
Univerzitetni Klinični center Ljubljana
Optovid d.o.o., zasebna ambulanta
Honorarna sodelavka Kirurškega sanatorija Rožna dolina

Poklicna pot
Leta 1979 diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, specialistični izpit iz področja oftalmologije opravila leta 1989. Magistrsko nalogo s področja oftalmologije je ubranila leta 1993. 

Zaposlena na Okulistični kliniki Univerzitetnega Kliničnega centra v Ljubljani. Izpopolnjevala se je v tujini na področju kirurgije mrežnice in opravila pionirsko delo pri razvoju očesne kirurgije prednjega in zadnjega segmenta na Okulistični kliniki Univerzitetnega Kliničnega centra v Ljubljani. S Kirurškim sanatorijem Rožna dolina sodeluje od leta 2004.