14. 3. 2014

Non pudeat, quae nescieris, te velle doceri: Scire aliquid laus est, culpa est nil discere velle. "Naj te ne bo sram, ker želiš biti poučen o tem, kar nisi vedel; nekaj vedeti je ponos, sramota je, če se nočeš ničesar naučiti."

V Kirurškem sanatoriju Rožna dolina že od ustanovitve znanje pridobivajo tudi študenti zadnjih letnikov Medicinske fakultete v Ljubljani. Trenutno v Kirurškem sanatoriju sodeluje 9 študentov, ki si pridobivajo dragocene izkušnje z opazovanjem naših zdravnikov -  kirurgov in anesteziologov. Dragocene nasvete pa dobijo tudi od ostalega zdravstvenega osebja. Večina študentov si v prihodnosti želi opravljati specializacijo iz različnih smeri kirurgije, verjamemo, da je k temu pripomogla tudi pozitivna izkušnja v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina.