13. 12. 2013

Osmi znanstveni in letni kongres »European Society of Coloproctology« v Beogradu

Kongresa, na katerem so bile predstavljene evropske smernice v zdravljenju kolorektalnega raka in novosti v proktološki kirurgiji,  se je udeležila naša zdravnica Hunt Yasmin Marianna. Kongres je omogočal izmenjavo izkušenj in mnenj s predstavniki velikih evropskih centrov kolorektalne kirurgije. Potekale so tudi  razprave o dilemah pri zdravljenju hemeroidov, fisur in fistul, ki predstavljajo enega večjih kirurških problemov v proktologiji. Predstavljeni so bili  tudi trendi tehnološkega razvoja inštrumentov pri uporabi v kolorektalni kirurgiji.