25. 11. 2013

Želimo pomagati skrajševati čakalne vrste

Kirurški sanatorij Rožna dolina bo tudi letos izpolnil vse svoje obveznosti do ZZZS in zagotovili svojim pacientom kvalitetno zdravstveno oskrbo. Ministrstvo za zdravje smo tako zaprosili za dodatna sredstva iz naslova širitve programov, ki jih ministrstvo namenja za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. Ob odobritvi sredstev bi lahko izvedli dodatne programe  na področju ortopedije in abdominalne kirurgije s proktologijo ter tako pripomogli k skrajšanju čakalnih vrst.